Chirurgie

Er kunnen veel redenen zijn waarom uw dier moet worden geopereerd. Of het nu gaat om een zogenaamde routineoperatie als een sterilisatie of castratie of om een knieoperatie; uw dier is bij ons in goede handen en wordt met de grootst mogelijke zorg omgeven en behandeld.

Castratie van de Reu

Hierbij worden beide testikels weggenomen. Er zijn verschillende redenen om een reu te castreren.

 • Onvruchtbaar maken van de reu, tot 6 weken na de castratie kan de reu nog bevruchten.
 • Weglopen van de reu vanwege loopse teven.
 • Recidiverende voorhuidontsteking: Castratie geeft bij 90% van de gevallen een duidelijke vermindering van de pussige uitvloeiing uit de voorhuid
 • Geslachtsgebonden ongewenst gedrag zoals:
 • tegen iets of iemand ‘oprijden’.
 • agressief gedrag naar andere honden of mensen. Castratie helpt niet altijd tegen agressie, alleen bij hormoon-gebonden agressie is castratie zinvol. Om na te gaan of castratie zinvol is kan er chemische castratie uitgevoerd worden. Dit houdt in dat de reu een injectie krijgt met een middel dat het geslachtshormoon testosteron bindt. Deze injectie begint te werken na 1 week en heeft een werkingsduur van 1 tot 2 maanden. Vaak is de uitwerking van de injectie hetzelfde als van een castratie.
 • Perianaalkliergezwellen verkleinen of verdwijnen meestal na castratie
 • Diverse prostaatproblemen
 • Tumoren of ontstekingen van de bal of bijbal

Nadeel van de castratie kan zijn dat de hond dikker wordt. Verstandig is om 1/3 tot 1/4 van de hoeveelheid voer af te halen. Andere nadelen kunnen zijn dat de hond meer kans heeft op bepaalde tumoren, die gelukkig ook bij gecastreerde reuen erg zeldzaam zijn. Ook scheuringen van de voorste kruisbanden komen vaker voor bij gecastreerde reuen.

Er zijn een aantal rassen waarbij dit vaker voorkomt, namelijk bij Akita, Amerikaanse Staffordshire Terrier, Chesapeake Bay Retriever, Duitse herder, Golden Retriever, Labrador Retriever, Mastiff, Mastino Napolitano, Newfoundlander, Poedel en Sint Bernhard.

Chirurgie
Sterilisatie van de Hond

Sterilisatie van de Hond

Een teef is vruchtbaar gedurende een deel van de loopsheid. De loopsheid duurt ongeveer 3 weken. Gedurende haar hele leven wordt de teef periodiek loops; gemiddeld twee keer per jaar. De eerste loopsheid treedt op de leeftijd van 6 tot 18 maanden op, bij kleine rassen eerder dan bij grote rassen.

De loopsheid is te herkennen aan het opzwellen van de vulva, het aantrekkelijk worden voor reuen en het bloedverlies uit de vulva.
Tijdens de loopsheid is de teef gedurende enkele dagen vruchtbaar, gemiddeld rond de 11e-12e dag, maar dit kan per individu verschillen! Daarom is het belangrijk om de teef gedurende de hele loopsheidperiode strikt aangelijnd te houden.

Voorkomen dat de teef drachtig wordt kan op drie verschillende manieren, aan elke keus zitten voor- en nadelen:

 • teef loops laten worden en voorkomen dat ze gedekt wordt
 • sterilisatie
 • injecties tegen de loopsheid

Sterilisatie 
De belangrijkste reden voor sterilisatie is het voorkomen van de loopsheid, maar er kunnen ook medische redenen zijn (baarmoederontsteking, suikerziekte, recidiverende schijnzwangerschap). De eileiders worden niet afgebonden, maar de eierstokken (en indien nodig de baarmoeder) worden geheel verwijderd. Daarom is het beter te spreken van castratie.

Voordelen

 • afname kans op melkkliertumoren. 25% van de niet gesteriliseerde teven ontwikkelt melkkliertumoren onder invloed staat van hormonen (progesteron). Wanneer deze hormonen worden weggenomen (door het weghalen van de eierstokken) zal de kans op melkkliertumoren kleiner worden. Het positieve effect t.a.v. het voorkómen van kwaadaardige melkkliertumoren is groter naarmate de teef jonger gesteriliseerd wordt.
 • geen risico meer op baarmoederontsteking: doordat de hormonale invloed van de eierstokken niet meer aanwezig is.
 • minder kans op suikerziekte.
 • niet kunnen lijden aan acromegalie (reusgroei): deze aandoening ontstaat door een overdaad aan groeihormoon, die ten gevolge van progesteron overmatig gevormd kan gaan worden.
 • geen schijnzwangerschap meer.

Nadelen

 • onomkeerbare ingreep
 • operatie op zich heeft natuurlijk altijd een zeker risico, hoewel in deze situatie gering
 • toename lichaamsgewicht; veroorzaakt door een verandering in stofwisselingsniveau t.g.v. wegnamen van de hormonen. Overgewicht kan voorkomen worden door de voerhoeveelheid aan te passen.
 • veranderingen van het karakter; de honden worden niet slomer. Jonge honden die voor de eerste loopsheid gecastreerd worden en toen al fel waren, worden soms agressiever.
 • veranderingen van de vachtstructuur bij sommige rassen; de vacht wordt dikker, krulliger en moeilijker te onderhouden.
 • ontwikkeling van incontinentie; deze incontinentie wordt ‘hormonaal’ veroorzaakt. Dit komt vaker voor bij honden van grote rassen (>20kilo). Er zijn enkele rassen die een verhoogd risico hebben: Boxer, Dobermann, Dwergpoedel, Old Englisch Sheepdog, Weimaraner, Riesen Schnauzer, Rotweiller, Bouvier, Reuzenschnauzer, Springer Spaniel en Ierse Setter.
 • grotere kans op bepaalde tumoren, die gelukkig weinig voorkomen.
 • grotere kans op scheuren van de voorste kruisbanden, met name bij Akita, Amerikaanse Staffordshire Terrier, Chesapeake Bay Retriever, Duitse herder, Golden Retriever, Labrador Retriever, Mastiff, Mastino Napolitano, Newfoundlander, Poedel en Sint Bernhard

Daarnaast zal ook over de leeftijd waarop de operatie uitgevoerd zal gaan worden, gedacht moeten worden. Ons advies is om na de eerste loopsheid te castreren. De beste periode is 3 maanden na het begin van de eerste loopsheid. Men zegt wel eens dat het beter is om de teef voor de operatie eerst een nestje te laten krijgen, maar dat is niet waar!

Injecties tegen de loopsheid

De injectie betekent 1 maal per 5 maanden een injectie met het geslachtshormoon progesteron.

Voordelen
 geen operatie
 geen risico op incontinentie

Nadelen

 • veel meer kans op ontwikkeling van melkkliertumoren
 • veel meer kans op ontwikkeling van baarmoederontsteking
 • kans op ontstaan van suikerziekte en acromegalie
 • haaruitval op de injectieplaats

Technieken van de sterilisatie

Voor de operatie moet de hond vasten. De reden hiervoor is dat sommige honden kunnen braken van de narcose, waardoor er een kans is op een longontsteking t.g.v. verslikken. De hond moet 8 uur nuchter zijn, maar mag wel water drinken. De hond wordt vervolgens onder narcose gebracht, op haar rug gelegd en de buik wordt geschoren en gewassen.

Hierna wordt een snee gemaakt in de buikwand. Vervolgens worden de eierstokken afgebonden en verwijderd. De baarmoeder wordt alleen verwijderd als zij afwijkingen vertoont. Wanneer alleen de eierstokken hoeven te worden verwijderd, zal er slechts een kleine wond zijn.

Complicaties na de operatie

Bij iedere operatie kunnen zich problemen voordoen. De ernstigste is het nabloeden uit een stomp. Dit komt bij een goede techniek zelden voor, bovendien blijft de hond altijd op de kliniek tot zij goed uit de narcose ontwaakt is. In deze tijd controleren wij de hond regelmatig.

Wondinfecties zijn een andere complicatie en worden meestal veroorzaakt doordat de hond aan de hechtingen of de wond likt.

Technieken van de sterilisatie
Castratie van de Kater

Castratie van de Kater

Het is aan te raden uw kater te laten castreren.

Hier zijn meerdere redenen voor:

 • tegengaan van het kattenoverschot, er zitten nog te veel katten in het asiel
 • ongecastreerde katers zullen hun territorium krachtig verdedigen, met verwondingen en infecties als gevolg. Ook sproeien ongecastreerde katers vaker, en hun urine stinkt.

Bij de castratie wordt er onder narcose een klein sneetje in beide balzakken gemaakt waarlangs de testikels verwijderd worden. Hechtingen zijn hierbij niet nodig. Het is nodig uw kat voor een operatie nuchter te houden, om braken te voorkomen. Aan alle operaties zitten risico’s. Dankzij de huidige moderne narcosemiddelen zijn deze risico’s gelukkig erg klein.

Als de kater na de operatie weer goed wakker is mag hij weer naar huis. Hij mag in kleine beetjes weer wat eten en drinken. De dag erna dient hij weer de oude te zijn. Laat hem de eerste 2 dagen binnen. Nadeel van de castratie kan zijn dat uw kater dikker wordt. Dit is te voorkomen door minder te gaan voeren.

Sterilisatie van de Poes

Het is aan te raden uw poes te laten steriliseren.

Hier zijn meerdere redenen voor:

 • tegengaan van het kattenoverschot, er zitten nog steeds te veel katten in het asiel
 • poezen die niet gecastreerd zijn worden elke 2 tot 4 weken krols. Dat kan enkele dagen tot een week duren. Krolse poezen zijn zeer aanhalig, proberen te ontsnappen en miauwen veel, vooral ’s nachts. Veel eigenaren vinden dit vervelend.
 • de kans op baarmoederontstekingen en melkkliergezwellen neemt sterk af door een sterilisatie.

Alternatieven voor sterilisatie zijn het binnenhouden van de kat en de poezenpil. Nadeel van binnenhouden is het krols worden van de poes. Nadelen van de poezenpil zijn dat hij niet betrouwbaar is als de pil vergeten wordt of de kat hem uitspuugt. Ook wordt de kans op baarmoederontstekingen en melkkliergezwellen groter. We raden u het gebruik van de poezenpil af.

Sterilisatie van de poes is mogelijk vanaf 4 maanden leeftijd. De meeste poezen worden op een leeftijd van 5-6 maanden gesteriliseerd. Bij de sterilisatie, wat in feite een castratie is, wordt er onder narcose een sneetje in de buik gemaakt waarlangs de eierstokken verwijderd worden. Als de baarmoeder afwijkend is wordt ook deze verwijderd. De buik wordt onderhuid dichtgehecht. Het is nodig uw kat voor een operatie nuchter te houden, om braken te voorkomen. Aan alle operaties zitten risico’s. Dankzij de huidige moderne narcosemiddelen zijn deze risico’s gelukkig erg klein.

Als de poes na de operatie weer goed wakker is mag zij weer naar huis. Zij mag in kleine beetjes weer wat eten en drinken. De dag erna dient zij weer de oude te zijn. Laat haar de eerste 2 dagen binnen. Nadeel van de sterilisatie kan zijn dat uw poes dikker wordt. Dit is te voorkomen door na de sterilisatie minder te gaan voeren en zeker beter om voeding voor gesteriliseerde katten te gebruiken.

Castratie van Konijn en Cavia

Castratie van konijn en cavia wordt regelmatig gedaan om meerdere konijnen of cavia’s samen te kunnen houden. Als u een mannelijk en een vrouwelijk dier samen wilt houden is het aan te raden het mannelijke dier te castreren. Meestal vertoont het mannelijke dier het meeste sexuele gedrag, en daarnaast is de operatie van het mannelijke dier de eenvoudigste operatie.

Bij de castratie wordt er onder narcose een klein sneetje voor beide balzakken gemaakt waarlangs de testikels verwijderd worden. Het sneetje wordt dichtgehecht, de hechtingen dienen 10 dagen later weer verwijderd te worden. Het is niet nodig uw konijn of cavia voor een operatie nuchter te houden. Aan alle operaties zitten risico’s. Dankzij de huidige moderne narcosemiddelen en technieken zijn deze risico’s gelukkig kleiner geworden. Wel zijn de risico’s voor een konijn of knaagdier hoger dan voor een hond of kat, omdat ze veel gevoeliger zijn voor stress en onderkoeling.

Als het konijn of de cavia na de operatie weer goed wakker is mag hij weer naar huis. De dag erna dient hij weer de oude te zijn.

Sterilisatie van Konijn en Cavia

Sterilisatie van konijn en cavia kan worden gedaan om meerdere konijnen of cavia’s samen te kunnen houden. Als u een mannelijk en een vrouwelijk dier samen wilt houden is het aan te raden het mannelijke dier te castreren. Meestal vertoont het mannelijke dier het meeste sexuele gedrag, en daarnaast is de operatie van het mannelijke dier de eenvoudigste operatie.

Bij vrouwelijke konijnen komen regelmatig baarmoedertumoren voor. Deze kunnen worden voorkomen en behandeld door sterilisatie. Bij vrouwelijke cavia’s komen cysten van de eierstokken voor, welke heel groot kunnen worden. Ook deze kunnen worden behandeld door een sterilisatie.

Bij de sterilisatie, wat in feite een castratie is, wordt er onder narcose een sneetje in de buik gemaakt waarlangs de eierstokken verwijderd worden. Als de baarmoeder afwijkend is wordt ook deze verwijderd.

De buik wordt dichtgehecht, de hechtingen worden 10 dagen later verwijderd. Het is niet nodig uw konijn of cavia voor een operatie nuchter te houden. Aan alle operaties zitten risico’s. Dankzij de huidige moderne narcosemiddelen en technieken zijn deze risico’s gelukkig kleiner geworden. Wel zijn de risico’s voor een konijn of knaagdier hoger dan voor een hond of kat, omdat ze veel gevoeliger zijn voor stress en onderkoeling.

Als het konijn of de cavia na de operatie weer goed wakker is mag hij weer naar huis. De dag erna dient zij weer de oude te zijn.

Een moderne & complete praktijk waar alle benodigde apparatuur aanwezig is, maar wel een gezellige en huiselijke sfeer waar de klanten en personeel zich op zijn gemak voelt.

Wat zeggen onze klanten over ons

4,6 / 5,0 228+

Hoveniersbedrijf de Agave
20 reviews

Ondanks de drukte kon ik gelukkig gewoon terecht vanmiddag. Fijne dierenarts, maar ook een dikke pluim voor zijn assistente. Ik vind de prijs altijd meevallen, maar dat is het laatste waar ik aan denk. Mijn 2 honden zijn me alles.

Merve Ozcan
6 reviews

Wij zijn vandaag heel vriendelijk ontvangen door de medewerkers. Het was voor ons de eerste keer met onze kitten, heel veel adviezen en tips gekregen. Onze meisje was ook goed rustig in de handen van de dierenarts. Heel fijn!

Mireille Belliot
1 review

Wij zijn heel tevreden met de manier hoe onze hond met alle zorg en aandacht is behandeld. Zowel de arts als de assistenten hebben hart voor dier en mens. Ik raad deze praktijk 100% aan.

Los Zetas
51 reviews

Zeer goede deskundige en vriendelijke dierenkliniek, de dokter en assistenten hebben alles gedaan wat mogelijk was voor ons geliefde ratje. Groeten einstein.

Ron De Jong
29 reviews

Ik kan niets anders zeggen; Ze zijn gewoon geweldig. Een dierenarts met heel veel ervaring, die weet waar hij het over heeft. Serieus, eerlijk en passend advies geeft.